Werk op paneel
Werken op panelen geeft ruimte en tijd want je hebt het niet zo snel klaar en elke keer zie je nieuwe mogelijkheden om beeld vorm te geven. Vaak is het eindresultaat zeer bevredigend en heb je echt iets leuks op formaat.


Paneel 70x 100 cm Naar voorbeeld van kleine zw/w foto in boekje met restanten boekbinderslinnen  in kleur uitvergroot
Paneel 70x100 cm. van restanten stanswerk [cirkels blauw/wit, rood/oranje] met op- en onder plaktechnieken en overlapping visuele effecten bereikt nb. te koop 
Paneel 70x100cm. Met restanten boekbinderslinnen en andere materialen een afbeelding van een kalender uitvergroot en vormgegeven nb te koop
Paneel 50x70cm resten van stanswerk [hartvormen] in stramien op- en onderplakken met overlappingen en zo beeld gevormd met visuele effecten nb te koop
Paneel 50x50 cm theezakjespapier gevouwen tot piramidevormige elementen en in stramien tot stervorm opgeplakt geeft reliëf effecten met diepte
Paneel 70x100cm. resten stanswerk [driehoeken rood/blauw] in stramien op- en ondergeplakken in stervorm geeft visuele effecten en kleurrijk schouwspel nb te koop
Paneel 70x100cm gekleurde papieren stroken in vlechttechniek opplakken geeft kleurrijk effect en visueel schouwspel
Paneel met piramidevormige driehoeken in reliëf met kleurrijke structuren in zeskantig patroon gemonteerd.
Paneel met piramidevormige driehoeken in reliëf met kleurrijke structuren in zeskantig patroon gemonteerd.
Paneel met piramidevormige driehoeken in reliëf met kleurrijke structuren in zeskantig patroon gemonteerd.